Kaebus nr 1125
Pressinõukogu otsus 25.05.2023 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aldo Järvsoo kaebust 8. aprillil 2023 Eesti Ekspressi veebilehel ilmunud Areeni podcasti „Ženja Fokin: olen valmis Tallinn Fashion Weeki korraldamise teatepulka üle võtma“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Aldo Järvsoo kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema ja Tallinn Fashion Weeki (TFW) korraldajate kohta valeinfot ja solvanguid. Kaebaja ei ole rahul, et TFW nimetatakse podcastis „perebusinessiks“, kuigi korraldajad ei ole sugulased ega hõimlased. Kaebaja peab podcastis kasutatud sõna „pakspersed“ ebatsensuurseks ja solvavaks. Kaebaja väitel ei viibinud podcastis moenädalat kritiseerinud isikud ise moenädalal. Samuti ei ole kaebaja rahul, et moenädala korraldajatele sõna ei antud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et „perebusiness“ avaldatud kontekstis ei tähendanud, et tegemist oli pereettevõtte poolt korraldatud üritusega või nagu oleks korraldajad omavahel suguluses. Podcasti külalised kritiseerisid TFW korraldamist peamiselt sellest vaatenurgast, et tegemist on samade inimeste poolt korraldatava üritusega, mis toimub suletud ringis ja milles ei toimu muutusi. Lehe hinnangul on TFW avalik üritus, kuhu oli võimalik osta pileteid ja sõna „Tallinn“ kasutamine TFW nimes rõhutab, et tegemist ei ole korraldajate eraüritusega. Lehe hinnangul on avaliku ürituse korralduse, sisu, korraldajate ja/või esinejate kritiseerimine lubatud kriitika ega saa majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale isikule (korraldajale) põhjustada kannatusi. Podcasti formaati arvestades oli tegemist arvamuste avaldamisega. Podcastis ei nimetatud ühtegi korraldajat isikuliselt „paksperseks“. Ženja Fokin väljendas  ennast kujundlikult, rõhutades, et isikud, kes on aastaid teinud sama asja, tegutsevad mugavustsoonis ega ole avatud muutustele ega uuendustele. Leht selgitas, et podcastis ei avaldatud ühegi korraldaja, sh kaebaja, kohta ühtegi tõsist süüdistust. Samuti ei olnud tegemist konfliktse olukorra kirjeldusega – tegemist oli kriitikaga TFW korralduse aadressil.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on podcast arvamussaade ja antud podcasti näol oli tegemist arvamuste avaldamisega moenädala kohta ning kõik podcastis esinejad väljendasid end neile omasel moel ja sõnu kasutades. Kedagi TFW korraldajatest nimeliselt ei nimetatud ega halvustatud.

Pressinõukogu hinnangul on sõnade „paksperse“ ja „perebusiness“ kasutamine maitseküsimus, mille üle otsustamine ei kuulu Pressinõukogu pädevusse, vaid on iga toimetuse enda otsustada, kust jookseb piir.

Pressinõukogu