Kaebus nr 119
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | TAUNIV.
MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anatoli Štšura kaebust MK-Estonias 9. novembril 2005 ilmunud artikli „Štšura tegi Narvast linna” peale ning otsustas, et ajaleht rikkus head ajakirjandustava.

Anatoli Štšura leiab, et tema eluteest ja loomingulistest saavutustest kõnelev artikkel sisaldab valefakte, moonutatud infot ning kahjustab tema mainet. Artikli juures olevat karikatuuri peab kaebaja solvavaks.

MK-Estonia selgitas Pressinõukogule, et leht tegi mõned faktilised vead, ülejäänud vigu leht omaks ei võta ning šarži peab leht õnnestunuks.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust eelkõige kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ajaleht on eksitavalt ühendanud kaebaja astumise erakonda ja justkui sellest tuleneva korteri saamise ning võimude toetuse orkestrile.

Teisi eetikakoodeksi punkte rikutud ei ole. Tegu on portreelooga, kus peale portreteeritava kõlavad ka teiste hääled ning portreteeritav isik saab artiklis ulatuslikult sõna oma seisukohtade esitamiseks. 

Artikli stiili osas ei saa Pressinõukogu seisukohta võtta, sest tegemist on maitse küsimusega. Mis ühele tundub maitsetuna, on teisele vastuvõetav.

Faktiliste eksimuste parandamiseks on kaebajal õigus ajalehes ilmuvale vastulausele, samuti võib vigade paranduse teha toimetus.

Pressinõukogu