Kaebus nr 121
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Delfi peatoimetaja Mart Puki kaebust 15. novembril 2005 Postimehes ilmunud arvamusartikli „Tuletikud püromaanidele” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Mart Pukk kaebas Pressinõukogule, et netikommentaaride temaatikat rahvusvaheliste suhete konteksti viiv artikkel solvab Delfi töötajaid. Mart Pukk leiab, et artikkel tekitab Delfi töötajaile põhjendamatuid kannatusi ning selles on neid käsitletud kurjategijaina enne kohtuotsust.

Postimees selgitas Pressinõukogule, et artiklis pole tegu mitte faktiväidete, vaid oletustega. Postimees on seisukohal, et kannatusi need oletused Delfi töötajatele ei põhjusta.

Postimehe ajakirjanik kirjutas võrdlust kasutades, et Delfi toimetajad müüksid Hiinale ja Põhja-Koreale tuumatehnoloogiat ja rakette, kui see vaid nende teha oleks. Postimehe ajakirjaniku võrdlus tugines Delfi peatoimetaja varasemal seisukohal, et nad olla kui tuletikuvabrik.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Ajalehel ja ajakirjanikel on õigus avaldada erinevaid seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi, kasutades võrdlusi või kujundlikku keelt. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla.

Pressinõukogu leiab, et artikkel ei tekita Delfi töötajatele põhjendamata kannatusi, sest artiklis ei esitata nende vastu süüdistusi, vaid seostatakse irooniat kasutades netikommentaaride teema rahvusvaheliste suhetega.

Postimees ei ole rikkunud ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4, mis keelab käsitleda inimest kurjategijana enne vastavat kohtuotsust.

Pressinõukogu