Kaebus nr 124
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas saientoloogide hea tahte tuuri pressiesindaja Natalja Trusova kaebust Eesti Televisiooni saates Pealtnägija 3. novembril 2005 eetris olnud religioossetest rühmitustest rääkinud saatelõigu peale ning otsustas, et Eesti Televisioon ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saientoloogide hea tahte tuuri pressiesindaja leiab, et saatelõik sisaldas valeandmeid ning ebapädevat infot saientoloogide kohta.

Eesti Televisioon selgitas, et Pealtnägija saate eesmärk ei olnud kajastada hea tahte tuuri tegevust, vaid käsitleda kriitiliselt religioossete rühmituste tegevust. Eesti Televisioon on seisukohal, et saates käsitleti teemat tasakaalustatult ning valeandmeid ei esitatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Televisioon on järginud saatelõigus head ajakirjandustava. Saates on saanud sõna erinevad osapooled. Kuna kaebaja ei too välja ühtegi valefakti, siis puudub Pressinõukogul alus ka faktides kahelda.

Pressinõukogu juhib tähelepanu, et ajakirjanikel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti erinevate ideoloogiate suhtes.

Pressinõukogu