Kaebus nr 125
Pressinõukogu otsus 15.02.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Vesti Nedeli ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas saientoloogide hea tahte tuuri pressiesindaja Natalja Trusova kaebust ajalehes Vesti Nedeli 11. novembril 2005 ilmunud artikli „Õnn, Limited” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saientoloogide hea tahte tuuri pressiesindaja leiab, et artikkel sisaldab valeandmeid saientoloogide kohta.

Vesti Nedeli vastas, et artiklis ei olnud valefakte ning sõna sai ka saientoloogide esindaja.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Nedeli ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Artiklis on saientoloogia kohta avaldatud erinevaid seisukohti. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta.

Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjandusel on õigus avaldada erinevaid seisukohti maailmavaatelistes küsimustes. Samas on ajakirjanikuga mittenõustunud isikutel võimalus taotleda oma arvamuse avaldamist ajalehes.

Pressinõukogu