Kaebus nr 129
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Enn Rajasaare kaebust Eesti Päevalehes 14. jaanuaril 2006 ilmunud artikli „Arhitekt võib ilma jääda ametiloast” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel kõneleb sellest, et Hiiu Sanatooriumi parki kerkib pansionaadi sildi all elamu, mille arhitekti Enn Rajasaart süüdistatakse ajalehes valeandmete esitamises. Enn Rajasaar artiklis sõna ei saa.

Enn Rajasaar kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valefakte ja moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis esitatakse tema kohta süüdistusi, kuid kommentaari pole temalt võetud ega vastulause võimalust pakutud. Lisaks peab kaebaja artikli juures olevat fotot eksitavaks. Tema meelest on pildil liigselt esile toodud endine haiglakorpus, mis asjasse ei puutu.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tugines artiklis Eesti Arhitektide Liidu juhi sõnadele ning pidas neid usaldusväärseiks. Leht tunnistab, et eksis hea ajakirjandustava vastu, kuna ei küsitlenud Enn Rajasaart.

Pressinõukogul väljendab heameelt, et ajalehel jätkus tugevust oma selgituses ajakirjanduseetiline möödalask omaks võtta. Ent see ei muuda viga olematuks.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus artiklis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled. Samuti eksis leht koodeksi punkti 5.1. vastu, mille järgi tuleb tõsiste süüdistuse korral pakkuda inimesele kommentaari võimalust samas numbris. Antud artiklis oli Enn Rajasaare kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid enda seisukohtade selgitamiseks ta sõna ei saanud.

Pressinõukogu leidis, et artikli juures olev foto ei ole eksitav, kuna sellelt on selgelt aru saada, mis on rajatav ehitus ja mis vana haiglahoone.

Pressinõukogu teeb oma otsuseid lähtudes ajakirjanduseetikast. Seega ei saa Pressinõukogu otsustada ehitusalaste terminite kasutamise üle artiklis, kuna ka antud valdkonna professionaale esindav Arhitektide Liit juhib tähelepanu puudulikule regulatsioonile.

Ka puudub Pressinõukogul võimalus kohustada ajalehte avaldama vabandust või kehtestada patustanud ajakirjanikule “eetrikeeld”, nagu Enn Rajasaar soovib. Pressinõukogu sanktsioon on moraalne ning selle kohaselt on väljaanne kohustatud süüdimõistva otsuse avaldama. Sellega saab avalikkus teada, et väljaanne on eksinud.

Pressinõukogu