Kaebus nr 130
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | TAUNIV.
Linnaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Enn Rajasaare kaebust Linnalehes 27. jaanuaril 2006 ilmunud artikli “”Pansionaadi” arhitekt pääses meeldetuletusega” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Linnalehe artikkel kirjutab, et Hiiule kortermaja-pansionaadi projekteerinud arhitekt sai Eesti Arhitektide Liidu aukohtult karistuseks meeldetuletuse, et ta kasutaks kõiki oma erialaseid õigusi tekkinud konfliktolukorra vastutustundlikuks lahendamiseks. Rajasaar kaevati kodaniku poolt aukohtusse, kuna leiti, et tema tegevus on ebaeetiline, kuna Hiiu parki kerkivat õigete lubadeta maja. Artikkel kajastab aukohtu otsust, kuid ei sisalda Enn Rajasaare kommentaari.

Enn Rajasaar kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema suhtes kriitilises artiklis ei ole talle sõna antud ega vastulause võimalust pakutud.

Linnaleht vastas Pressinõukogule, et artikkel tugineb Eesti Arhitektide Liidu aukohtu protokollil ning lehel polnud põhjust selles kahelda.

Pressinõukogu otsustas, et Linnaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel ilmus rubriigis „Häbipost” ja sisaldab Enn Rajasaare suhtes kriitilist fooni loovat keelekasutust, oleks pidanud artikkel sisaldama ka Enn Rajasaare kommentaari.

Pressinõukogu teeb oma otsuseid lähtudes ajakirjandusetikast. Seega ei saa Pressinõukogu otsustada ehitusalaste terminite kasutamise üle artiklis, kuna ka antud valdkonna professionaale esindav Arhitektide Liit juhib tähelepanu puudulikule regulatsioonile.

Ka puudub Pressinõukogul võimalus kohustada Linnalehte avaldama vabandust või kehtestada patustanud ajakirjanikule “eetrikeeld”, nagu Enn Rajasaar soovib. Pressinõukogu sanktsioon on moraalne, ning selle kohaselt on väljaanne kohustatud süüdimõistva otsuse avaldama. Sellega saab avalikkus teada, et väljaanne on eksinud.

Oma selgituses ütleb Linnaleht, et lähtus uudise koostamisel sellest, et ajakirjandus oli juhtunut varem kajastanud ning selliseid seisukohti väljendanud. Pressinõukogu juhib Linnalehe tähelepanu vajadusele kontrollida enne ümbertrükkimist teistest lehtedest võetud taustinfot ning kaaluda, mis on antud artikli kontekstis oluline. Eriti tuleb infot kontrollida juhul, kui artiklis ei viidata algallikatele. See, et ühe lehes on teatud infot antud ja seisukohti väljendatud, ei anna alust teisele väljaandele avaldada kriitikavabalt sama seisukoht või jätta võtmata kritiseeritud isiku kommentaar.

Pressinõukogu