Kaebus nr 131
Pressinõukogu otsus 22.03.2006 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kodanik A.A. kaebust Võrumaa Teatajas 11. veebruaril 2006 ilmunud artikli „Saunalistel on valida, kus ihu eest hoolt kanda” juures avaldatud foto peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Kodanik A.A. kaebas Pressinõukogule, et artikli juures on avaldatud pilt tema lapsest saunas, kuid pildistamiseks pereliikmetelt luba ei küsitud.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et pildistamine oli avalik, toimus saunatöötajate teadmisel ning midagi ebasündsat ei avaldatud. Leht märgib oma vastuses, et pildistamise ajal oli saunaruumis vaid üks inimene (laps), kelle vanaisa viibis samal ajal leiliruumis.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.6, mis üldjuhul lubab lapsi fotografeerida lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. Antud juhul viibis laps saunaruumis üksi ning foto tehti luba küsimata.

Neutraalses kontekstis võib last fotografeerida või intervjueerida ilma vanema loata. Antud foto avaldamise kontekst oli neutraalne. Pressinõukogu otsuse langetamisel sai aga määravaks asjaolu, et leht on rikkunud õigustatud ootuse printsiipi – saun on privaatne koht ning seal viibivad inimesed eeldavad reeglina, et neid seal nende loata ei pildistata.

Pressinõukogu