Kaebus nr 132
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Margus Valdese kaebust Eesti Ekspressis 19. jaanuaril 2006 ilmunud artikli „Skandaalne ärimees tembutab jälle” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Margus Valdes kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot ning kajastab erapoolikult kahe ettevõtja omavahelist äritüli. Kaebaja leiab, et artiklis on segi aetud faktid ja oletused ning lisaks on artikli juures eksitusohtlik fotomontaaž.

Artikkel käsitles kahe ettevõtte vahelist arusaamatust seoses 3000 kroonise kalendriostuga. Margus Valdese ettevõte Morrison Invest tellis firmasümboolikaga kalendrid, kuid ei nõustunud hiljem nende eest tasuma, väites, et ei saanud kalendreid õigel ajal kätte. Kalendrite valmistaja Büroodisain OÜ kinnitab, et esitas valmis töö õigeaegselt ning ei mõista, miks tellija ei soovi töö eest maksta kokkulepitud summat.

Eesti Ekspress selgitas Pressinõukogule, et toimetuse arvates ei ole artikkel rikkunud head ajakirjandustava – kõik osapooled on saanud sõna, tsitaadid ja foto on esitatud korrektselt. Eesti Ekspress märkis oma vastuses ka, et viited Margus Valdese varasematele kajastustele nende väljaandes ei ole lugejat eksitavad ning kaebaja on avaliku elu tegelane – asjaolu, mida kaebaja eitab ning mille tõttu leiab, et ajalehe detailne huvi tema äride vastu pole põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu meelest on kõigile osapooltele sõna antud ning esitatud tsitaate ei ole Pressinõukogul võimalust kahtluse alla seada. Margus Valdes peab mitut artiklis esinevat väidet laimuks ja valeks. Ent kuna need väited on esitanud tema kalendritehingu partner, mitte ajaleht, siis peab Margus Valdes nende väidete üle diskuteerima OÜga Büroodisan, mitte Eesti Ekspressiga.

Erinevalt kaebajast ei pea Pressinõukogu artikli juures olevaid fotosid eksitavaks. Fotod on märgistatud ning on artikli sisuga seotud.

Kaebaja pole rahul sellega, et ajaleht on teda korduvalt nimetanud “skandaalseks ärimeheks”. Pressinõukogu hinnangu kohaselt on väljaandel õigus tema käsutuses oleva materjali põhjal teha oma artiklite tegelaste kohta hinnangulisi järeldusi. Isikul on võimalus neid ümber lükata, taotledes ajalehelt näiteks ruumi oma seisukoha väljendamiseks. Samuti oli Eesti Ekspressi poolt põhjendatud avaldada taustinfona ülevaade Margus Valdese varasematest kokkupuudetest õiguskaitseorganitega. Oma ärilise tegevusega on Margus Valdes oma valdkonnas käsitletav avaliku elu tegelasena, kelle kohta avalikkuse teravdatud tähelepanu on õigustatud.

Pressinõukogu