Kaebus nr 135
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne-Harju Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Heli Nurgeri kaebust Lääne-Harju Ekspressis 28. jaanuaril 2006 ilmunud artikli „Keila linna 2006. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee” ning 11. veebruaril 2006 ilmunud artikli „Kultuuripreemia määramisest” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Heli Nurger kaebas Pressinõukogule, et artiklid annavad lugejatele Keila linna kultuuripreemia laureaadi valimisest moonutatud infot ning on laureaadi ja teda esitanud inimeste suhtes solvavad. Lisaks ei pea kaebaja õigeks ajakirjaniku poolt info hankimise viisi, sest ajakirjanik kultuuripreemia määramise komisjoni liikmena oleks pidanud teisi liikmeid artikli kirjutamisest teavitama. Kaebaja kinnitusel ei saanud laureaadi esitajad kommentaari ega vastulause võimalust.

Lääne-Harju Ekspress selgitas Pressinõukogule, et esimese artikli puhul on tegu reportaažiga komisjoni tööst. Leht lisab, et komisjoni tööst kirjutamine ei saanud olla üllatus, sest seda on komisjoni kuulunud Lääne-Harju Ekspress teinud eelmistelgi aastatel. Teise artikli puhul on aga tegu arvamuslooga, mis oma olemuselt sisaldabki ühe poole kommentaare.

Pressinõukogu otsustas, et kuigi kaebaja ja väljaande vahel on toimunud arusaamatus, ei ole Lääne-Harju Ekspress rikkunud head ajakirjandustava. Artikli „Keila linna 2006. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee” puhul on tegu reportaažiga ning selles žanris esitatakse ka autori subjektiivseid seisukohti. Kuna ühegi osapoole kohta tõsiseid süüdistusi esitatud ei ole, ei eelda see žanr ka eri osaliste kommentaare.

Arvamusartikli „Kultuuripreemia määramisest” puhul Lääne-Harju Ekspressi toimetaja ajakirjanduse eetikakoodeksit rikkunud ei ole, sest igal inimesel on õigus arvamust avaldada. Oma arvamuse oleks võinud lehele saata ka komisjoni teised liikmed, sest lehe vastusest ei nähtu, nagu oleks väljaanne teiste arvamuste avaldamise vastu.

Pressinõukogu arutas ka arusaamatust, mis tekkis selle üle, kas žüriisse kuulunud ajakirjanik tohtis žürii koosoleku käigust kirjutada või mitte. Pressinõukogu leiab, et see arusaamatus on tekkinud, kuna osapooled jätsid eelnevalt kokku leppimata, kas žüriiliikmest ajakirjanik võib komisjoni tööprotsessist ka kirjutada. Samuti on ajakirjanik asetanud end rollide konflikti: ta on nii žürii liige kui ka selle tegevust kajastav ajakirjanik. Samas on kohaliku lehe üks ülesanne olla kogukonnaväärtuste edendaja ning väikeses kohas löövad ka ajakirjanikud kodanikena kaasa kohaliku elu edendamises. Kuid Pressinõukogu soovitab ajakirjanikel end mitte asetada rollikonflikti olukorda, sest see võib takistada usaldusväärset ajakirjanduslikku tegevust. Kohalikus elus kaasalöömine peaks olema korraldatud nii, et säiliks ajakirjaniku sõltumatus.

Pressinõukogu