Kaebus nr 138
Pressinõukogu otsus 17.05.2006 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tõnis Bittmani kaebust Eesti Päevalehes 21. aprillil 2006 ilmunud artikli „Kus on linnavolinik Tõnis Bittmani parkimiskaart?” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel kõneleb sellest, et Tallinna linnavolikogu liige Tõnis Bittman pargib volikogu hoone juures, visiitkaart autoaknal, kuid parkimisloa on ta taotlenud sõidukile registreerimisnumbriga 600 VIP, mis kuulub teise isiku nimele. See teine isik on aga lehe andmeil osalenud mitmes passipettuses.

Tõnis Bittman kaebas Pressinõukogule, et sõiduki omanik ja petuskeemides osalenu on nimekaimud ja seega erinevad inimesed. Tõnis Bittman leiab, et artikkel sisaldab moonutatud ja eksitavat infot, kuna seostab teda kriminaalkorras karistatud isikuga. Tõnis Bittman pole rahul, et leht ei pöördunud tema poole asjaolude selgitamiseks.

Eesti Päevaleht teatas Pressinõukogule, et leht tugines autoomaniku seostamisel petuskeemidega kahel argumendil – allikavihjel ja tõigal, et avalikes kättesaadavates andmebaasides esineb vaid üks sellenimeline isik. Leht märgib, et andis võimaluse Tõnis Bittmanile selgitusteks 22. aprilli lehes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis kohustab konflikti sisaldava materjali korral ajakirjanikku kuulama ära kõik osapooled. Vaidlusaluses artiklis pole Tõnis Bittmani asjasse puutuvate selgituste saamiseks ära kuulatud. Samas märgib Pressinõukogu, et päev pärast artikli ilmumist sai kaebaja lehes võimaluse oma seisukoha avaldamiseks.

Pressinõukogu