Kaebus nr 139
Pressinõukogu otsus 14.06.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Feja Räime kaebust Kanal 2 saates Reporter 4. mail 2006 eetris olnud korteri müüki käsitleva uudislõigu peale ning otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Reporteri uudislõik rääkis sellest, et Tallinna linnavõimud plaanivad 35 670 krooniga müüa sundüürnikule kesklinnas asuva korteri. Uudislõigus said sõna erinevad osapooled ning üks volikogu istungile tulnud sundüürnik. Taustaks näidati ka protesteerivaid sundüürnikke.

Feja Räim kaebas Pressinõukogule, et info sundüürnike piketist eksitas televaatajaid ning kahjustas nende mainet ja huve. Feja Räim pole rahul sellega, et uudises polnud juttu, et üürnikud protesteerisid Isamaaliidu fraktsiooni esitatud eelnõu vastu, mis sunniks sundüürnike ostma endale korteri turuhinnaga. Kaebaja sõnul jäi saatest mulje, et nad protesteerisid otsuse vastu müüa turuhinnast madalama hinnaga kesklinna kortereid. Feja Räim on seisukohal, et Kanal 2 edastas teadlikult valeinfot piketi kohta.

Kanal 2 selgitas Pressinõukogule, et uudislõik käsitles vaid ühte fakti – ühe konkreetse korteri müüki Tallinnas 35 670 krooni eest. Uudislõigus said Kanal 2 kinnitusel sõna eri poliitilised jõud ja küsiti ka sundüürnike arvamust. Kanal 2 kinnitas, et uudislõigus ei nimetatud kordagi, et sundüürnikud protesteerisid otsuse vastu müüa turuhinnast madalama hinnaga kortereid. Saatejuht märkis vaid, et „volikogu istungil viibisid ka pettunud sundüürnikud, kellel pole mingit lootust mõnekümne tuhande krooni eest oma elamispinda erastada”.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et uudislõigus said sõna erinevad osapooled ning selles ei ole fakte moonutatud. Pressinõukogu arvates on uudislõigust aru saada, et jutt käib vaid turuhinnast madalama hinnaga korteri müügist, mitte aga Isamaaliidu fraktsiooni eelnõust. Pressinõukogu möönab, et volikogu istungile tulnud sundüürnikel võisid olla erinevad motiivid. Saade Reporter lülitas uudislõiku intervjuu ühe sundüürnikuga, kelle vaated ei langenud kokku kaebuse esitaja vaadetega. Ent ühe uudislõigu raames ei ole telekanalil võimalik esitada mitmeid erinevaid teemasid. Ajakirjanikul on õigus allikavalikuks. Põhjust kriitikaks oleks siis, kui mingid laia levikuga vaated sundüürnike teemal jääksid ühes uudistekanalis süstemaatiliselt kajastamata.

Kaebuse esitaja arvates oleks pidanud Kanal 2 ajakirjanik Elo Mõttus selgitama intervjueeritud sundüürnikule, et tema väljaütlemised teevad sundüürnikele kahju, kuna toetavad üürikorterite turuhinnaga välja ostmist. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanikule ei saa panna kohustust laskuda intervjueeritavatega arutelusse selle üle, mida allikate väited nendele kui grupile tähendada võivad. Antud juhul keskendus saate Reporter uudislõik ühele konkreetsele korterile ning seega polnud asjakohane teemat laiendada.

Pressinõukogu