Kaebus nr 147
Pressinõukogu otsus 04.10.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Neinar Seli kaebust SL Õhtulehes 25. juulil 2006 ilmunud artikli „Riik maksab Seli firmale aastas 16 miljonit krooni renti” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tartu ärimehe Neinar Seli firma saab Lõuna politseiprefektuurile ruume rentides riigilt aastas 16 miljonit krooni. Lehe seisukohalt varjutavad rendilepingu sõlmimist asjaolud, et kahe aasta tagune prefekt ja linnajuht olid Neinar Seli lähedased sõbrad.

Neinar Seli kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob lugejais mulje, nagu oleks sõprus ja rendilepingu sõlmimine põhjuslikus seoses. Tema meelest ei ole see tõendatud, loos toodud väited on vastuolulised ja ebaobjektiivsed ning kahjustavad tema ja AS Rondami mainet. Kaebaja meelest on loos segamini uudised, arvamused ja oletused ning artikkel sisaldab eksitavat infot. Lisaks palub Neinar Seli hinnangut sellele, et artikli autor Martti Kass on Keskerakonna liige, mis on tema meelest ajakirjanduseetika koodeksiga vastuolus. Neinar Seli saatis SL Õhtulehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud.

SL Õhtuleht vastas, et kaebaja on võtnud meelevaldselt kontekstist välja ühe lause, mis käib sõprussuhete kohta ning asunud seda meelevaldselt tõlgendama. Lehe meelest on artikkel tasakaalus ning arvamusi ja oletusi ei sisalda. Ajakirjanik kinnitas, et ei ole Keskerakonda astunud ning artikli puhul tal huvide konflikti ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu meelest ei sisalda artikkel ajakirjaniku arvamusi ja oletusi, vaid tugineb kahe eri osapoole sõnadele.

Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda avaldatud faktides, mida esitab artiklis Tartu endine linnapea Tõnis Lukas või mis on pädevate ametnike poolt varem ajakirjanduses avaldatud. Kaebaja ei lükka ise ühtegi fakti oma kaebuses ega lehele saadetud vastulauses ümber.

Pressinõukogu leiab, et lehel puudus vajadus Neinar Seli vastulause avaldamiseks, kuna kaebaja ei paranda selles tsitaate ega fakte.

Ajakirjaniku erakondlik kuuluvus ei ole Pressinõukogu meelest antud loo puhul oluline, kuna ajakirjanik pole enda ja lehe kinnitusel Keskerakonnaga enam seotud. Samas SL Õhtulehel kui tööandjal tuleb lähtuda töölepingu seadusest, mis sätestab, et töötajate ebavõrdseks kohtlemiseks loetakse töölesoovija või töötaja ebavõrdset kohtlemist muuhulgas poliitiliste vaadete või erakonda kuulumise tõttu.

Pressinõukogu