Kaebus nr 148
Pressinõukogu otsus 04.10.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raimo Reesti ja Herkki Liivamaa kaebust Postimehes 17. augustil 2006 avaldatud artikli „Palgamõrvar südamesõbranna tapmiseks?” peale ning otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Artikkel kirjeldab Harju Maakohtus toimunud kriminaalprotsessi mehe ja naise üle, keda süüdistatakse naise südamesõbranna, kahe lapse ema mõrvakatses, mille ajendiks oli omakasu. Kaebuse esitanud mehed on kohtus tunnistajate rollis.

Raimo Reest ja Herkki Liivamaa kaebasid Pressinõukogule, et kumbki neist ei andnud nõusolekut nime avalikustamiseks. Kaebajad leiavad, et nimede avaldamine oli põhjendamata ning põhjustas mõlema kinnitusel neile kannatusi nii tööl kui ka eraelus.

Postimees selgitas, et artikli aluseks oli avalik kohtuistung, kus igaühel oli võimalik viibida. Postimees kinnitas, et lehel polnud sihipärast soovi kaebajaid kahjustada. Leht märkis, et antud juhul oli nimede avalikustamine õigustatud, sest tegu oli ausate meestega, kes olid kohtus tunnistaja rollis.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et täisnimede avaldamine ei saanud kuidagi tekitada põhjendamatuid kannatusi, sest mehed olid avalikul kohtuistungil tunnistaja rollis ning hoidsid ära mõrva.

Pressinõukogu leiab, et antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Pressinõukogu märgib, et tegu oli avaliku kohtuistungiga, mida kaebajad isegi tunnistavad.

Pressinõukogu