Kaebus nr 154
Pressinõukogu otsus 08.11.2006 | TAUNIV.
Järva Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marju Võsu kaebust Järva Teatajas 30. septembril 2006 avaldatud artikli „Kaklejad said lasteaias sildid kaela” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Paide linna lasteaiast, selles valitsevast õhkkonnast ning kasvatajate ja juhatajate vahelisest vastuolust lasteaia arendamisel.

Paide Kesklinna Lasteaia juhataja Marju Võsu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot, tõestamata fakte ning ta ei saanud võimalust kõiki väiteid kommenteerida. Samuti ei pea kaebaja õigeks, et leht on avaldanud fakte, mis võinuks jääda avalikkusele teadmata (kasvatajatele deodorantide ostmise lugu). Marju Võsu ei ole rahul, et ta ei saanud samas lehenumbris õigust vastulauseks ning toimetus pakkus vastulause võimalust alles hiljem, mis kaebaja meelest oli juba mõttetu. Marju Võsu leiab, et kuigi artikkel on anonüümne, on lasteaed ja tema isik tuvastatavad.

Järva Teataja selgitas Pressinõukogule, et artiklit ei saanud täiesti anonüümselt avaldada, sest lasteaed on omavalitsuse allasutus ning artikkel vajas seetõttu omavalitsuse kommentaari. Järva Teataja kinnitusel vestles ajakirjanik kümnekonna lasteaia töötajaga ja mitme lapsevanemaga ning küsis kommentaari ka kriitika alla sattunud juhatajalt. Kaebaja kommentaarid on avaldatud artikli sees ning lisaks pakuti lasteaia juhatajale selgituseks lisaruumi arvamusküljel, millest ta keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus eelkõige kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on tegu murettekitava materjaliga, mis toetub anonüümsete allikate subjektiivsetele väidetele ning milles esitatud fakte ei ole põhjalikult analüüsitud. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud avaldatud faktidele saama kinnitust mitmest eri allikast ning seejuures ka allikad avaldama.

Samuti leiab Pressinõukogu, et leht on rikkunud koodeksi punkti 5.1, mis ütleb, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Lasteaia juhataja Marju Võsu on küll artiklis sõna saanud, kuid tema kommentaar oleks pidanud puudutama eraldi igat süüdistust. Praegusel kujul jätab artikkel mulje, et Marju Võsu pole saanud võimalust igat süüdistust eraldi kommenteerida.

Pressinõukogu seisukohalt on lasteaed avalik asutus ning selles toimuv peab olema avalikkusele teada ja mõistetav. Kuna tegu on lasteasutusega, ei pea Pressinõukogu õigeks artikli täielikku anonüümsust – tähtis on anonüümseks jätta lapsed ja lapsevanemad. Lasteaia nimi, juhataja ning kasvatajad ei oleks tohtinud artiklis anonüümseks jääda.

Pressinõukogu