Kaebus nr 155
Pressinõukogu otsus 14.12.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Heili Taltsi kaebust SL Õhtulehes 9. septembril 2006 ilmunud artikli „Miks peaksin elupäästja hülgama?” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu elust Pärnumaal Talil viis aastat pärast metanoolitragöödiat. Artikkel moodustab osa metanoolitragöödiale pühendatud lehekülgedest.

Heili Talts kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valesid ja solvanguid nii Tali küla elanike kui seal elavate soomlaste kohta. Lisaks on artiklis ka valefaktid ning liiga palju kohalikku slängi. Kaebaja ei ole rahul, et palju valesid ning lauseid, mida ta ei öelnud, on pandud tema suhu. Kaebajat pahandas ka see, et SL Õhtuleht ei vastanud peale artikli ilmumist tema kirjale.

SL Õhtuleht vastas, et artikli autor on valmis kinnitama tsitaatide õigsust ning vastutama oma sõnade eest. Lisaks kasutas ajakirjanik diktofoni. Samuti ei tahtnud ajakirjanik artikliga Tali küla elanikke, sealhulgas ka Heili Taltsi, solvata. Toimetus lisas, et artikli stiili valivad ajakirjanik ja väljaanne ning ajakirjanikul on õigus näidata olemusloos olukorda sellisena, nagu see talle paistis. SL Õhtuleht kinnitas, et ei saanud Heili Taltsilt ega teistelt Tali küla elanikelt ühtegi kirja.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogul ei ole alust kahtlustada ajakirjanikku valetsitaatide esitamises. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, millele oma kaebuses juhib tähelepanu Heili Talts.

Heili Talts ei olnud rahul, et artikkel solvas Tali küla elanikke ja kohalikke soomlasi, kuid nemad ei ole kaebust esitanud. Pressinõukogu juhib tähelepanu, et statuudi järgi võib Pressinõukogu poole pöörduda isik, kellel on kaebusi tema kohta ajakirjanduses ilmunud materjalide peale.

Pressinõukogu