Kaebus nr 157
Pressinõukogu otsus 14.12.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aljona Tudovši kaebust ajalehes Põhjarannik 9. novembril 2006 artiklis ”Palun vabandust… Aga tõesti on naljakas!” avaldatud fotode peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Põhjarannikus avaldatud artiklit illustreerib kaks fotot kraavi sõitnud Mercedestest, millest ühel on sel tuvastatav registreerimisnumber.

Aljona Tudovši kaebas Pressinõukogule, et fotode avaldamine tema autost tekitas talle otsest kahju. Kaebaja oli sõlminud kokkuleppe auto müügiks ning saanud ettemaksu, kuid peale foto avaldamist loobus ostja autost ning nõuab ettemaksu tagasi. Kaebaja lisas, et pildistamiseks luba ei küsitud – seda kinnitab ka fakt, et artiklis on juttu meestest, kellelt pildistamiseks luba küsiti, tegelikult sõitis aga tema autoga kraavi hoopis naine. Samuti ei pea kaebaja õigeks, et autonumber on fotolt näha.

Põhjarannik selgitas Pressinõukogule, et fotod on tehtud avalikus kohas, kus pildistamiseks piiranguid ei ole. Leht lisas, et auto registreerimisnumbrit ei olnud põhjust kinni katta, kuna tavaline lehelugeja ei saa autonumbri põhjal omanikku tuvastada. Leht kinnitas, et pildistaja küsis autodes olnud meestelt luba ning peab kahetsusväärseks, et mehed ei täpsustanud, et ühe auto juht oli naine. Leht möönab, et võis kaebajale materiaalset kahju tekitada, kuid samas sai üks autoostja ausat teavet.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et fotode tegemiseks polnud vaja luba küsida, kuna tegemist oli suure maantee ääres juhtunuga, kust sõitsid mööda sajad autod ning avariis kannatanuid ei olnud.

Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel vaja teada saada ausat ja mitmekülgset infot. Fotol olnud autonumber küll avalikkust ei huvitanud, kuid tänu fotodele sai eeldatav autoostja infot, mida ilmselt sooviti varjata. Kuna kaebaja avarii toimumist ümber ei lükka, siis ei ole põhjust, miks ei võinud leht autonumbrit avaldada.

Pressinõukogu