Kaebus nr 159
Pressinõukogu otsus 30.01.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Den za Dnjom ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Nadezda Pungeri kaebust ajalehes Den za Dnjom 15. detsembril 2006 ilmunud artikli „Konflikt õigeusu kiri seinte vahel” ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikus aset leidnud konfliktidest, mis on seotud isa Paveli töö ja eraeluga.

Nadezda Punger kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei pidanud kinni lubadustest kasutada vaid tema eesnime ja näidata talle artiklit enne ilmumist. Nadezda Punger leiab, et tema täisnime avaldamine võib häirida tema täiskasvanud laste elu. Lisaks diskrediteeris artikkel kaebajat tema klientide ees, sest artiklis on välja toodud, et ta oli kirikus mitteametlikult raamatupidaja.

Den za Dnjom selgitas, et Nadezda Punger ei keelanud oma nime avaldamist 
ega avaldanud ka soovi artikli sisuga tutvuda. Toimetus kinnitab, et intervjuu Nadezda Pungeriga on alles ning sellel ei ole palvet anonüümsuse või materjali sisuga tutvumise kohta. Artiklis esitatud väide, et Nadezda Punger töötas mitteametlikult, pärineb toimetuse kinnitusel metropoliit Korneliuse isikliku sekretäri Aleksei Kolossovi suust.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et kaebaja nimi on avaldatud seoses kahe kirjaliku dokumendiga ning kaebaja kohta ei ole artiklis esitatud kriitikat ega teda tahetud solvata.

Pressinõukogu leiab, et mittetulundusühingus toimuv peab olema avalikkuse veelgi suurema avalikkuse tähelepanu all kui riigisektor või erasektor. Pressinõukogu seisukohalt on koguduse liikmetel vaja teada, mis kirikus toimub ning kes on konflikti osapooled.

Pressinõukogu