Kaebus nr 160
Pressinõukogu otsus 15.03.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tarmo Noodi kaebust Äripäevas 22. jaanuaril 2007 ilmunud artikli „Tarmo Noot nõuab Hillar Tederilt 11 mln” peale ning otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Tarmo Noodi ja Hillar Tederi vahelisest kohtuasjast, kus Tarmo Noot nõuab endale Audide müüjalt 11 miljonit krooni.

Tarmo Noot kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud valeinfot, mis tema mainet kahjustab. Kaebaja pole rahul, et ajakirjanik talle peale esimest kõnet tagasi ei helistanud ning et tema vastuväiteid hiljem ei avaldatud. Samuti leiab Tarmo Noot, et artikliga püüab ajaleht kohtuprotsessi mõjutada.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et kõik artiklis esitatud faktid Tarmo Noodi ja temaga seotud firmade kohta on õiged. Äripäev pakkus Tarmo Noodile võimalust vastulauseks arvamusküljel, kuid Tarmo Noot loobus sellest.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklist näha, et Äripäeva ajakirjanik üritas Tarmo Noodiga ühendust saada.

Samas leiab Pressinõukogu, et ajakirjanik peaks hoiduma uudisartiklis hinnangutest neid samas artiklis põhjendamata.

Pressinõukogu