Kaebus nr 166
Pressinõukogu otsus 12.04.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiit Rebase kaebust Eesti Päevalehes 4. jaanuaril 2007 ilmunud artikli „Lapini graafilised lehed kadusid salapäraselt galeristi autost” ning samas lehes ilmunud repliigi peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Deco galerii omaniku Tiit Rebase autost varastati öösel Leonhard Lapini kümme originaaltööd, mille kogumaksumus ulatub mitmesaja tuhande kroonini.

Tiit Rebane kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valefakte ja oletustel põhinevaid väiteid, mis lugejaile võivad tunduda kontrollitud faktidena. Kuigi artiklis on mitmes kohas sõna antud Tiit Rebasele, on need kaebaja väitel mitte tema sõnad, vaid Leonhard Lapini oletused.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb faktidele, mida on raske vaidlustada: varguse uurimiseks ja galerii omaniku kallaletungi kohta on politsei algatanud kriminaalasja. Lehe kinnitusel pärinevad Tiit Rebase tsitaadid temalt endalt, sest Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas ning artiklis on kirjeldatud just tema sõnadega nii vargust kui ka kallaletungi. Leonhard Lapini oletuste kohta märgib leht, et need on tema küsimused, mille leht otsustas avaldada. Repliigi kohta selgitas Eesti Päevaleht, et selle eesmärk ei olnud laimata, vaid kunstiringkondi rahustada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest erinevad osapooled on sõna saanud. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda Eesti Päevalehe väites, et Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas.

Pressinõukogu usub, et artiklis on kõik esitatud faktid õiged, kuna kaebaja ei lükka ühtegi fakti ümber ning fakte kinnitavad mitmed allikad, sealhulgas ka kaebaja ise.

Samas leiab Pressinõukogu, et toimetus oleks pidanud täpsemalt piiritlema ühe ja teise allika tsitaadi ning vältima argumenteerimata vihjeid.

Repliigi kohta leiab Pressinõukogu, et see ei ole laimava sisuga ning tugineb artiklile.

Pressinõukogu