Kaebus nr 167
Pressinõukogu otsus 12.04.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Agu Remmelga kaebust Äripäevas 6. märtsil 2007 ilmunud artikli ”Luik pitsitab Ragn-Sellsi” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab veebruari lõpus asetleidnud kohtuistungit, kus mõisteti ASilt Ragn-Sells Hans H. Luigele kuuluva pankrotistunud firma Starforte kasuks välja ligi üheksa miljonit krooni.

Agu Remmelg kaebas Pressinõukogule, et Äripäev esitas jõustumata kohtuotsusele tuginedes Ragn-Sellsi kohta negatiivset ja süüdistavat infot, millega võidakse kohtuvaidluse käigus avalikku arvamust mõjutada. Kaebaja ei ole rahul, et kohtuvaidluse nelja aasta jooksul on Äripäev avaldanud Ragn-Sellsi kohta süüdistusi, kuid sõna vastulauseks pakutud ei ole.

Äripäev vastas, et 6. märtsil avaldatud artiklis on tuginetud kohtumaterjalidele, sealhulgas ka juba jõustunud kohtuotsusele. Äripäeva hinnangul on väide, et ajakirjandus ei tohi kohtuasjadest kirjutada enne kohtuotsuse jõustumist, vastuolus ajakirjanduse kohustusega avalikkuse ees kajastada õigeaegselt ja adekvaatselt ühiskonnas toimuvat. Äripäeva kinnitusel on artiklis sõna saanud mõlemad osapooled ning artikli lõppu on lisatud Ragn-Sellsi esindaja kommentaar, et ettevõte kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjandusel on õigus kajastada kohtuotsuseid ning anda seeläbi avalikkusele edasi infot. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on käitunud korrektselt, kuna artiklis on kaebaja kommentaar kohtuostsuse edasi kaebamise kohta.

Varasemate artiklite osas Pressinõukogu otsust vastu ei võta, kuid märgib, et neis on sõna antud eri osapooltele. Pressinõukogu soovitab kohe artikli ilmumise järel vastuväidete puhul toimetusega ühendust võtta ning taotleda vastulause avaldamist.

Pressinõukogu