Kaebus nr 172
Pressinõukogu otsus 07.06.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Alatalu kaebust Äripäevas 27. veebruaril 2007 ilmunud artikli „Ärge neid valige!“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegu Villy Paimetsa valimisblogiga, mis antud päeval keskendus Riigikogu liikmetele, kes taotlesid 24. veebruari vastuvõtuga seotud lähetuskulude hüvitamist.

Toomas Alatalu palus Pressinõukogult selgust, kas Äripäeval oli õigus jätta tema vastus avaldamata, mille ta saatis lehele peale artikli ilmumist.

Äripäev selgitas Pressinõukogule, et antud artikli puhul oli tegu ühe inimese isikupärase arvamusartikliga, millele viitab artikliseeria üldnimetus – Villy valimisblogi. Lehe kinnitusel jälgis ajakirjanik artiklit kirjutades üht olulisemat ajakirjanduse missiooni osa – jälgida kriitiliselt maksumaksjalt raha saavate, võimu teostavate isikute tegemisi. Leht lisas, et kaebaja viide poliitilisele tellimusele või laimukampaaniale ei vasta tõele.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et igal inimesel on õigus oma arvamust avaldada. Kuna kaebaja ei lükanud antud arvamusartiklis ühtegi fakti ümber, siis ei ole Pressinõukogul alust lehte hukka mõista. Tegu oli arvamusartikliga ning see ei saanudki osapoolte kommentaare sisaldada.

Pressinõukogu leiab, et Toomas Alatalu vastuse avaldamata jätmisega ei ole Äripäev head ajakirjandustava rikkunud. Ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2. järgi saab vastulausega parandada avaldatud materjalis sisalduvaid faktivigu või tsitaate. Kuna vaidlusaluses artiklis faktivigu ega tsitaate ei esinenud, siis polnud lehe kohustust Toomas Alatalu vastust avaldada. Pressinõukogu hinnangul on Toomas Alatalu vastus tõlgendatav arvamusloona, mille avaldamise otsustab toimetus.

Pressinõukogu