Kaebus nr 177
Pressinõukogu otsus 30.08.2007 | TAUNIV.
Postimees online rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eero Tilli ja tema vandeadvokaat Sulev Raudsepa kaebust Postimees online´is 8. juunil 2007 ja ajalehes Postimees 9. juunil ilmunud uudise „ARKi eksjuht nõuab riigilt kohtuga pooltteist miljonit“ peale ning otsustas, et väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava.

Postimehe veebiküljel ja paberlehel avaldatud uudises on kirjas, et Autoregistrikeskuse endine juht Eero Till taotleb kohtu kaudu riigilt 1,5 miljonit krooni moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks.

Eero Tilli lepingulise esindaja Sulev Raudsepa sõnul sisaldab Postimees online´is avaldatud uudis faktide ja tsitaatide moonutusi ning valet. Sulev Raudsepp väidab, et veebiuudises avaldatud osad tema suhu pandud tsitaadid on täiesti valed. Lisaks on mõlemad artiklid ning ka 9. jaanuaril 2007 avaldatud samateemaline artikkel Eero Tilli suhtes laimavad.

OÜ Postimees Online selgitas, et kasutas artiklites kohtuotsust kokkuvõtvaid väljendeid ning andis edasi juhtmõtted lugejale arusaadavas vormis. Toimetus ei pea asjakohaseks kasutada oma artiklites kohtuotsuse sõnastust ja spetsiifilisi eriteadmisi nõudvaid väljendeid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Pressinõukogu leiab, et parafraseerimisel ja faktide avaldamisel tuleb olla täpne. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud.

Pressinõukogu