Kaebus nr 179
Pressinõukogu otsus 29.11.2007 | TAUNIV.
SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rain Tolgi kaebust SL Õhtulehes 17. septembril 2007 ilmunud artikli „Filmitegijate jooming lõppes koera surmaga“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Tallinnas telemaja läheduses asuva viinapoe ees tänaval alkoholi tarbinud seltskonnast, kuhu teiste seas kuulusid ka Ken Saan ja Veiko Õunpuu ning kelle jooming lõppes väikese koera auto alla jäämisega. Artikli juures olevatest fotodest on ühel kujutatud lisaks Õunpuule ja Saanile ka Rain Tolki. Pildiallkiri selle foto juures on järgmine: Vanad tuttavad. Ken Saan, Veiko Õunpuu ja Rain Tolk Eesti Filmi Sihtasutuse peol Maarjamäe lossis juunikuus. Õunpuu on Esto TV poistega alati hästi läbi saanud. Tolk on mänginud nii „Tühirannas“ kui ka „Sügisballis“.

Rain Tolk leiab, et pildiallkiri viitab sellele, et ta võiks olla üks artiklis nimetatud intsidendist osavõtja. Tema hinnangul on kasutatud fotot originaalist täiesti erinevas kontekstis ning foto allkiri võib lugejaid eksitada. Samuti puudub pildiallkirjas selgitus, et ta ei ole juhtunus osaline. Rain Tolk peab ebakohaseks ka tema loomingulise käekäigu kirjeldamist pildiallkirja juures.

SL Õhtuleht selgitas, et lugejate eksiarvamusi artikli lugemisel ja piltide vaatamisel ei saa kunagi välistada. SL Õhtuleht on seisukohal ei ole eetikakoodeksit rikkunud, sest pildiallkirjas on selgelt märgitud, kus ja millal on vaidlusalune foto tehtud. SL Õhtuleht märkis, et ei saanud pildiallkirjas märkida, et Tolk ei ole juhtunuga seotud, kuna toimetusel puudus sellekohane info. Lisaks suhtles Rain Tolk enne artikli avaldamist toimetusega juhtunu teemal, kuid endale viidata ei lubanud.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul asetab vaidlusalune foto Rain Tolgi halba valgusesse ning jätab mulje, nagu võinuks kaebaja juhtunus osaline olla. Pressinõukogu hinnangul on leht kasutanud fotot lohakalt. Artikli juures oleks võinud olla foto, kus artiklis nimetamata isikuid ei oleks.

Pressinõukogu