Kaebus nr 180
Pressinõukogu otsus 29.11.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Inno Tähismaa kaebust 25. oktoobril 2007 Eesti Ekspressis ilmunud artikli „Preatoni: Mu tulevik on roosa!“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel vahendab ärimees Ernesto Preatoni hinnangut aastaid kestnud kohtuloole ning tema arvates selle taga seisnud neljale inimesele, kelle hulgas on ka Inno Tähismaa.

Inno Tähismaa kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta esitatud tõsiseid, laimavaid ja tõendamata süüdistusi, kusjuures sõna enda kaitseks leht talle ei andnud.

Eesti Ekspress selgitas, et leht kajastas Ernesto Preatoni arvamust ja tundeid. Lehe hinnangul ei saa käsitelda laimuna Inno Tähismaa järjekindlat tegevust Ernesto Preatoni tegevuse kajastamisel ning pigem tuleks seda võtta kui tunnustust ajakirjanikule. Inno Tähismaa kohta antud iseloomustust peab toimetus Ernesto Preatoni arvamuseks ning ei pea põhjendatuks, et selle juures oleksid kaebaja kommentaarid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, mis eeldanuks tema kommentaari.

Pressinõukogu