Kaebus nr 181
Pressinõukogu otsus 29.11.2007 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tõnis Kõivu kaebust Äripäev online´is 6. novembril 2007 avaldatud loo „Müra tapab meid vaikselt“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Äripäev online´is avaldatud loo puhul oli tegu Järva Teatajas ilmunud Tõnis Kõivu arvamusartikli reprodutseerimisega.

Tõnis Kõiv kaebas Pressinõukogule, et artikli juures oli ajakirjaniku nimi, kuid viide refereeritud loo autorile puudus. Kaebaja ei ole rahul sellega, et artikli autorina oli märgitud ajakirjanik. Tõnis Kõiv märkis, et tema loost olid välja jäetud mõned lõigud ning lisatud oli „kirjutas Järva Teataja“, tema nõudmisel lisati mõne päeva möödudes „kirjutas Järva Teatajas riigikogu liige Tõnis Kõiv“.

Äripäev kinnitas, et artikkel avaldati lühendatult ja see sisaldas viidet Järva Teatajale. Toimetuse sõnul oli artikli juures toimetaja nimi ja pilt, mitte autori nimi. Hiljem lisati teksti viide ka autorile ning peatoimetaja vabandas kaebaja ees.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev online rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul oli Äripäev online´is avaldatu hinnatav plagiaadina, sest Äripäev online toimetuse nime all avaldati Tõnis Kõivu autoritekst.

Samuti eksis Äripäev online Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu poolt kinnitatud artiklite refereerimise hea tava vastu. Refereerimise hea tava järgi tuleb ajakirjanduslike materjalide reprodutseerimisel lähtuda autoriõiguse seadusest.

Pressinõukogu