Kaebus nr 182
Pressinõukogu otsus 31.01.2008 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eurogrand OÜ, Micro Autolammutuse OÜ, Parenduse OÜ ja Westclub OÜ kaebust Äripäevas 15. novembril 2007 ilmunud artikli „Tartu arvevabrikandid saavad riburada karistusi“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Äripäeva artiklis on juttu Tartus tegutsenud arvevabrikust, mis tekitas riigile rahalist kahju laekumata käibemaksu ja tulumaksu näol. Artikli juures on toodud ära arvevabriku klientide nimekiri, kus mõne firma puhul on tärniga märgitud, et pooleli on kohtuvaidlus.

Kaebuse esitajad ei ole rahul, et neid on nimetatud arvevabriku klientideks. Kaebajate hinnangul on sellega kahjustatud nende mainet. Kaebajad märgivad, et pooleli ei ole mitte kohtuvaidlus, vaid uurimine ning enne kohtuotsust ei tohi neid kurjategijatena käsitleda.

Äripäev avaldas 19. novembri lehes paranduse, milles märkis, et arvevabrikantide klientide puhul ei ole pooleli mitte kohtuvaidlus, vaid uurimine.

Toimetus teatas Pressinõukogule, et toob artiklis ära arvevabriku klientide nimed, kuid ei nimeta neid firmasid maksupetturiteks ega esita nende kohta süüdistusi. Äripäeva kinnitusel põhineb artikkel kohtudokumentidel.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Artiklist tulenevalt võivad lugejad teha järelduse, et tabelis arvevabrikantide klientidena märgitud firmad on maksupetturid. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud.

Pressinõukogu