Kaebus nr 183
Pressinõukogu otsus 31.01.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aleks Lepajõe kaebust Äripäevas 7. detsembril 2007 ilmunud artikli „Ahlbergi korteriafäär sai viimase pitseri“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna vanalinna korteriskeemidest ning sellest, et ühte kinnistamist ootavat sundüürniku korterit asustab Aleks Lepajõe.

Aleks Lepajõe kaebas Pressinõukogule, et ta elab kõnealuses majas, kuid mitte linna, vaid oma korteris. Kaebaja esitas Pressinõukogule andmed, mis näitavad, et tema omandis on teise numbriga korter ja mitte see, millest räägib artikkel. Aleks Lepajõe nõuab oma kaebuses Äripäevalt avalikku vabandust.

Äripäev vastas, et ei ole nõus artiklis avaldatud väitest taganema ja avalikult vabandama, sest toimetuse käsutuses oleva info kohaselt kasutab Aleks Lepajõe mõlemat korterit. Äripäev märkis, et sundüürniku korteri kasutamist kinnitavad mitmed Äripäeva käsutuses olevad dokumendid (näiteks on kortereid haldav OÜ BREM Kinnisvarahooldus märkinud mõlema korteri kasutajaks Aleks Lepajõe ning kaebaja tasub linnale kuuluva korteri küttekulusid). Äripäev märkis, et kui Aleks Lepajõe oleks pöördunud peale artikli avaldamist toimetuse poole vastulause nõudega, oleks toimetus olnud valmis talle nimetatud dokumente näitama.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot.

Pressinõukogu