Kaebus nr 188
Pressinõukogu otsus 02.04.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Priit Pulleritsu kaebust Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen 21. veebruaril 2008 ilmunud loo „Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on Priit Pulleritsu kohta üks rida: “Priit Pullerits (1965)”.

Priit Pullerits kaebas Pressinõukogule, et leht on tekitanud talle põhjendamata kannatusi, kuna pole esitatud vähimatki põhjendust, miks tema nimi on pandud sellesse nimekirja ning seetõttu pole tal ka ennast võimalik kaitsta. Priit Pullerits leiab, et tegu on ebatäpse ja eksitava infoga, sest inimene ei saa olla tegu ega sigadus. Kaebaja ei ole rahul, et temaga ei võetud ühendust, kuigi tegu on konflikti sisaldava materjaliga.

Eesti Ekspress selgitas Pressinõukogule, et Priit Pulleritsu puhul on tegu avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Toimetuse kinnitusel ei ole artikli puhul tegu faktilist laadi infoga, vaid satiirilises võtmes kirjutatud arvamuslooga. Ekspress leiab, et avaliku elu tegelane peab suutma taluda tema kohta avaldatud arvamust isegi juhul, kui tegemist on iroonilise, satiirilise või üldse negatiivse arvamusega. Ekspress lisas, et kuna tegu pole konfliktsituatsiooni kajastamisega, on alusetu kaebaja süüdistus, et teda ära ei kuulatud.

Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava, sest ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole antud loo puhul tegu konfliktse materjaliga ning selle žanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.

Pressinõukogu