Kaebus nr 193
Pressinõukogu otsus 23.04.2008 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marko Langundi kaebust Pärnu Postimehes 6. märtsil 2008 ilmunud artikli „Petised müüsid inimeste teadmata nende kinnistuid“ peale ning otsustas, et leht rikkus pealkirja osas head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu viiest kelmuses süüdistatavast, kes eri ettekäändeid kasutades said eakatelt majaomanikelt kätte ID-kaardid ning müüsid nende majad omanike teadmata. Ühe ostjana on artiklis nimetatud Marko Langundi nime.

Marko Langund kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas oleva sõnaga „petised“ on artiklis nimetatud inimesed tunnistatud süüdiolevateks ning käsitlenud neid enne süüdimõistvat kohtuotsust kui kurjategijaid. Kaebaja pole rahul, et artiklis on loodud temast ettekujutus kui grupi liikmest, kuigi prokuratuuri süüdistuses on kirjas, et ta ei olnud võltsitud volikirjast teadlik. Samuti väidab kaebaja, et tal ei olnud plaanis maja müüa. Marko Langund ei ole rahul ka sellega, et ta ei saanud artiklis enda kaitseks sõna ning et teda pildistati ja filmiti.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et sõna „petis“ iseloomustab kokkuvõtvalt seda, mida ajakirjanik kohtuistungil kuulis, uudis ise aga tugineb Pärnu maakohtus etteloetud süüdistuskokkuvõttele. Toimetuse kinnitusel on Langund kohtu all kui üks grupi liige ning tema väide, et ta ei kavatsenud maja müüa ei vasta tõele, sest majaostu osas oli alustatud menetlust ning tegelik majaomanik elas. Pärnu Postimehe kinnitusel oli kohtuistung avalik ja pildistamine lubatud.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et pealkiri ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks sõna „petis“ kasutamist pealkirjas, sest sellega on etteruttavalt kohtuistungi esimese päeva lõppedes süüdistatavale juba hinnang antud.

Pressinõukogu ei pea põhjendatuks kaebaja protesti pildistamise vastu, sest kohtuistung oli avalik ning pildistamine ja filmimine lubatud.

Pressinõukogu hinnangul võinuks kaebaja esitada Pärnu Postimehele vastulause.

Pressinõukogu