Kaebus nr 2
Pressinõukogu otsus 26.09.2002 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu vaatas üle Estover-Kaubanduse AS nõukogu esimehe Ago Tederi kaebuse ajalehes Äripäev 29. juulil 2002 ilmunud artikli “Juustutootjad keelduvad koostööst Estoveriga” peale ja otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Esilehe pealkirjas “Juustuvõltsijat ähvardab boikott” sisalduva tugevalt tauniva väljendi “juustuvõltsija” kasutamine ei ole Pressinõukogu arvates antud artiklis sisalduva infoga põhjendatud ja on seetõttu eksitav. Seega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille kohaselt ei tohi pealkiri auditooriumi eksitada.

Pressinõukogu leidis, et artikli põhisüüdistused ei toetu faktidele, vaid konkurentide arvamustele. Sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

Pressinõukogu