Kaebus nr 202
Pressinõukogu otsus 21.05.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sven Sildniku kaebust Vikerraadios 1. märtsil 2008 saates Ummafon eetris olnud intervjuu peale Rein Veidemanniga ning otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Sven Sildnik kaebas Pressinõukogule, et Rein Veidemann esitas saates tema kohta tõsiseid süüdistusi kehavigastuste tekitamises ja tapmises ning rõvetsemises. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud eksitavat infot, tekitatud põhjendamata kannatusi ning käsitletud teda kurjategijana enne vastavat kohtuotsust. Sven Sildniku arvates tulnuks talle sõna anda saates või avaldada parandus.

Eesti Rahvusringhääling selgitas, et Rein Veidemanni seisukoht rõvetsemissüüdistuse osas on hinnanguline ja see on tema sõnavabaduslik väljendus ning kehavigastuste tekitamises ei ole Sven Sildnikku süüdistatud.

Pressinõukogu otsustas, et Rahvusringhääling ei eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu arvates ei ole Rein Veidemann Sven Sildnikku süüdistanud, vaid on andnud hinnangu Kivisildniku raamatus kirjutatu kohta.

Pressinõukogu peab loomulikuks Eesti Rahvusringhäälingu seisukohta, et vastastikust süüdistamist, iseäranis kaks kuud hiljem, raadioeetris ei võimaldata.

Pressinõukogu