Kaebus nr 205
Pressinõukogu otsus 11.06.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sven Sildniku kaebust Postimehes 28. aprillil 2008 avaldatud uudise „Pressinõukogu: rahvusringhääling rikkus head tava“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head tava.

Postimehes avaldatud uudis võtab kokku Pressinõukogu otsuse Vikerraadio eetris olnud Kivisildniku kommentaari kohta. Uudises on muuhulgas öeldud, et „Pressinõukogu hinnangul on Kivisildnik esitanud Rein Veidemanni kohta solvanguid, mis vajanuks vähemalt vastulauset.“

Sven Sildnik kaebas Pressinõukogule, et tegu on ebaeetilise looga ning Postimees käsitleb teda kurjategijana, kuigi kohtus pole teda Veidemanni solvamises süüdi mõistetud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Postimees avaldas Pressinõukogu tauniva otsuse refereeringu, mis puudutas Rein Veidemanni ja Rahvusringhäälingu vahelist vaidlust. Postimehe hinnangul ei saa Pressinõukogu otsuste refereerimine olla kellegi õiguste rikkumine.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates ei käsitlenud Postimees kaebajat kurjategijana, vaid refereeris Pressinõukogu otsust. Ka Pressinõukogu otsuses ei käsitletud Kivisildnikku kurjategijana. Lisaks andis Postimees kaebajale võimaluse vastulauseks ning avaldas selle 9. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas.

Pressinõukogu