Kaebus nr 207
Pressinõukogu otsus 11.06.2008 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro kaebust Postimehes 5. mail 2008 ilmunud artikli „Jüri koolijuntsud võistlesid varastamises“ peale ning otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Jüri Gümnaasiumi õpilastest, kelle seas levis „mäng“: kes kõige enam riskides poest vahele jäämata varastab. Artiklis on öeldud, et esimese klassi poisid varastasid kohalikust kauplusest muuhulgas ka alkoholi ja ilmusid tundi purjuspäi.

Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata fakte, sest esimese klassi poisid alkoholi ei varastanud ning purjuspäi tundi ilmumise kohta tal infot ei ole. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab kooli, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate mainet ning tekitab neile põhjendamata kannatusi.

Postimees vastas Pressinõukogule, et varastamist kinnitasid lehele Rae vallavanem ja Rae valla politseijuht, kes kirjeldas, mis poistelt leiti ja kuidas ta lastega rääkis. Postimees lisas, et vallavanema ja politseijuhi sõnades polnud neil alust kahelda ning peale artikli ilmumist pole keegi palunud väidetavaid valefakte ümber lükata. Toimetus lisas, et artiklis laste nimesid ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et osad artiklis esitatud faktiväited on allikatega katmata ja seega kaheldavad. Seetõttu peab Pressinõukogu osa artiklis olevast infost ebatäpseks.

Jüri Gümnaasiumi direktori kaebuses Pressinõukogule esitati ka süüdistus TV3 kohta, et reportaaži nime all lavastas TV3 neljanda klassi poistega varguse ning näitas seda uudistesaates. Pressinõukogu ei saa teha otsust TV3 kohta, kuna TV3-l ei ole koostöölepingut Pressinõukoguga.

Pressinõukogu