Kaebus nr 209
Pressinõukogu otsus 27.08.2008 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rapla Maakonnahaigla ravijuhi Aili Laasneri kaebust Kanal 2 saates Võsareporter 19. mail 2008 ilmunud loo „Kiirabiarst oleks memmel surra lasknud“ peale ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Võsareporteri videolõigus on juttu teadvuse kaotanud eakast naisest, keda poja väitel kiirabi ei soovinud elustada ning kes paar päeva hiljem lubati haiglast väidetavalt poolpaljalt koju. Saatelõigus antakse sõna nii eakale naisele, tema pojale kui ka Rapla haigla ravijuhile Aili Laasnerile.

Aili Laasner kaebas Pressinõukogule, et saates esitatud faktid olid ühepoolsed, moonutatud, valed ja eksitavad ning seega haigla mainet kahjustavad. Kaebaja ei ole rahul, et võttegrupp tuli haiglasse etteteatamata ning ei jätnud talle aega haiguslooga tutvumiseks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et intervjuust ei avaldatud seda osa, kus ta ütleb, et tal puudub juhtunu kohta piisav info. Kaebaja ei pea õigeks, et sõna ei antud kiirabibrigaadile. Aili Laasner esitas Võsareporterile veel enne saadet uut infot, kuid seda ei kasutatud. Kaebaja peab Peeter Võsa poolt antud kommentaare põhjendamatuteks ning haiglat ja selle personali solvavateks.

Võsareporteri toimetus selgitas Pressinõukogule, et elustamisest keeldumist kinnitavad kaks inimest ning seda ei lükanud ümber ka haigla ravijuht. Võsareporteri eesmärk on küsida osapooltelt kommentaare võimalikult värskelt, kuid alati on antud inimestele aega vastuste ettevalmistamiseks. Võsareporteri toimetus märkis, et ka Aili Laasner oleks saanud ajapikendust, kui ta oleks küsinud. Aili Laasneri märkus, et tal puudub juhtunu kohta info, avaldati toimetuse kinnitusel sünkroonis. Toimetus leiab, et loos on võetud kommentaar mõlemalt osapoolelt – nii haiglalt kui ka patsiendilt -ning kiirabibrigaadi käest puudus vajadus seisukoha võtmiseks. Samuti märgib toimetus, et kaebaja uut intervjuud ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.2., mis näeb ette, et ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset infot. Pressinõukogu hinnangul sai Rapla haigla ravijuht ebapiisavalt sõna, arvestades loo keerukust. Juhtunust tõepärase pildi loomiseks oleks pidanud Võsareporter haiglaga uuesti pärast ravijuhi antud täiendavat infot ühendust võtma. Pressinõukogule esitatud materjalidest selgub, et ravijuht võttis Võsareporteri tegijatega enne saadet täiendava infoga korduvalt ühendust

Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodekis punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu peab saatelõiku ühekülgseks, sest haigla ravijuhi täiendav info, mis näitas juhtunut teise nurga alt, ei jõudnud vaatajateni.

Pressinõukogu