Kaebus nr 211
Pressinõukogu otsus 27.08.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Viktor Siilatsi kaebust Lääne Elus 31. mail 2008 ilmunud Teet Kallasvee arvamuse „Meresõidu võimalikkusest Haapsalus“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Teet Kallasvee kritiseerib oma arvamusloos Viktor Siilatsi tegevust Haapsalus ning kutsub kõiki sadamaomanikke koostööle.

Viktor Siilats kaebas Pressinõukogule, et Lääne Elu keeldus avaldamast tema vastulauset, mis oli ajendatud Teet Kallasvee arvamuses sisalduvast eksitavast infost ja solvavast toonist tema suhtes. Samuti ei ole Viktor Siilats rahul 31. mail Lääne Elus ilmunud fotomontaažiga, mis kahjustab tema ja ta ettevõtte mainet.

Lääne Elu selgitas Pressinõukogule, et Viktor Siilats on sadama teemal saanud lehes rohkem sõna kui oponendid. Näiteks on Viktor Siilatsi arvamused ilmunud Lääne Elus 18. detsembril 2007 ja 27. mail 2008. Lääne Elu lisas, et jättis Viktor Siilatsi vastulause avaldamata, kuna seda ei saa vastulausena käsitleda, sest see ei paranda faktivigu.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole vastulause avaldamata jätmisega rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on Lääne Elu viimaste kuude jooksul avaldanud Haapsalu sadamakonfliktist hulgaliselt artikleid, sõna on saanud ka Viktor Siilats ning toimetusel on õigus teema käsitlemine teatud hetkel lehe arvamusküljel lõpetada.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Lääne Elus 31. mail avaldatud fotomontaaž vastuolus hea ajakirjandustavaga, sest tegu on arvamusküljel ilmunuga, mis illustreerib kõrvalolevat arvamuslugu.

Pressinõukogu