Kaebus nr 216
Pressinõukogu otsus 17.09.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helina Nimvitski kaebust Eesti Päevalehes 8. septembril 2008 ilmunud artikli „Ülenurme vald: tohutult müümata kinnisvara“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tartumaal Ülenurme vallas on elanike arvu ja müügil olevate majade-kruntide suhe väga suur ning seal on maja või krunti keeruline müüa. Artikli juures on kaks fotot, neist väiksemal on maja, mille krundil on üleujutus ja mis kannab pildiallkirja „Aasa elurajoonis tuleb autost koju minna kummikutes“.

Helina Nimvitski kaebas Pressinõukogule, et fotol kujutatud maja ei ole müüa ning seega on pilt sobimatu ja eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et pildiallkirja on esitatud kui fakti, kuigi tegemist on autori oletusega. Pildil oleva maja juurde tekkisid poriloigud kaebaja väitel vaid augustikuise suursaju ajal, mil oli probleeme terves Tartu linnas. Kaebaja ei ole rahul, et pildi autoriks on märgitud erakogu, mis viitab tema hinnangul sellele, et foto on teinud ja lehele saatnud maja omanik. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on kohaliku elaniku puhul kasutatud vaid eesnime, kuid kinnisvaramaakleri puhul täisnime.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et Ülenurme valla kinnisvara müüdavuse kohta annavad artiklis selgitusi kaks nimepidi nimetatud kinnisvaramaaklerit. Artiklis on sõna antud ka ühele kohalikule elanikule, kes on ära toodud vaid eesnimega tema enda palvel. Päevalehe kinnitusel on artiklis esitatud andmed õiged. Vaidlusaluse foto autor on eraisik ning seepärast on märgitud foto juurde „erakogu“, foto autor on toimetusele teada. Päevalehe arvates ei näita märge „erakogu“ seda, et foto on teinud pildil oleva maja elanik või omanik. Päevaleht leiab, et foto illustreerib artiklis kirjeldatud probleemi – Aasa elurajooni ujutavad üle sadeveed. Päevaleht lisas, et fotolt ei saa tuvastada maja aadressi ega autonumbrit. Lisaks on foto tehtud üldkasutatavalt sõiduteelt. Pildiallkirja peab Päevaleht probleemi näitlikustavaks. 13. septembril avaldas Päevaleht täpsustuse, milles vabandas foto kasutamisest tulla võinud võimalike väärtõlgenduste pärast.

Pressinõukogu hinnangul ei rikkunud Eesti Päevaleht ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et foto illustreerib artiklit ning on artikli sisuga vastavuses ega eksita lugejaid.

Pressinõukogu ei tauni ka foto avaldamist kaebaja teadmata, sest pilt on tehtud avalikult territooriumilt. Lisaks ei ole fotolt maja täpne asukoht ja omanik tuvastatavad.

Pressinõukogu