Kaebus nr 217
Pressinõukogu otsus 16.10.2008 | TAUNIV.
Järva Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaido Krassi kaebust Järva Teatajas 6. septembril 2008 ilmunud artikli „Hiidkala kugistab kajakaid ja parte“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Paide tehisjärves elutsevas hiigelkalast. Artiklis on sõna antud kalameestele Kaido Krassile ja Oskar Usarile ning Järvamaa keskkonnateenistuse peaspetsialistile Aleksander Siimensonile.

Kaido Krass kaebas Pressinõukogule, et Järva Teataja avaldas tema saadetud artikli kärbituna teise nime all, mida peab autoriõiguse rikkumiseks.

Järva Teataja vastas Pressinõukogule, et Kaido Krassi saadetud lugu oleks võinud ilmuda kirjade veerus, kuid kuna toimetusele tundus lugu ebausutav, otsustas toimetus allikaid kontrollida. Järva Teataja ajakirjanik Tiit Reinberg helistas Kaido Krassile kahel korral, küsis täpsustavaid küsimusi ning teavitas, et kirjutab suurest kalast loo. Seega kasutas toimetus Kaido Krassi allikana.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mille järgi ei ole hea muuta välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu, konteksti ja avaldamisaega ilma autori teadmise ja nõusolekuta. Pressinõukogu leiab, et Järva Teataja oleks pidanud Kaido Krassile konkreetselt ütlema, et tema lugu saadetud kujul ei ilmu. Pressinõukogu hinnangul on Järva Teataja võtnud Kaido Krassi loost idee ja põhifaktid ning teinud nende põhjal oma artikli.

Pressinõukogu