Kaebus nr 222
Pressinõukogu otsus 13.11.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helju Paiso kaebust Lääne Elus 25. oktoobril 2008 avaldatud lugejakirja „Müra tapab kuulmise“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lääne Elus avaldatud Helju Paiso lugejakiri oli ajendatud üleriiklikust kuulmiskampaania nädalast ning rääkis müra mõjust inimestele.

Helju Paiso kaebas Pressinõukogule, et ei ole rahul oma artikli avaldamisega muudetud kujul. Kaebaja leiab, et Lääne Elu toimetus alavääristas kuulmist, sest avaldas artikli joone all kirjade osas ning jättis artiklist välja vaegkuuljatele vajaliku info. Kaebaja kinnitusel ei võtnud Lääne Elu temaga artikli muutmise osas ühendust.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et lehes ilmuvad lood on kõik rohkem või vähem toimetatud. Toimetus märkis, et lehe impressumis on aastaid teade, et toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada ning sellele tuginedes ei võta toimetus alati autoriga ühendust. Toimetuse väitel on välisautorite tööde avaldamiseks mõeldud kirjade rubriik, mis on lehes üks loetavamaid. Toimetuse kinnitusel jäeti Helju Paiso artiklist välja kuulmiseks abivahendeid tootvate või müüvate ettevõtete nimed, sest tegu oli nende reklaamiga. Lääne Elu lisas, et avaldab firmade nimesid juhul, kui tegu on heategevusega või tasuta ettevõtmisega.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli artikli toimetamine põhjendatud, sest välja jäeti äriühingute nimed, mida toimetus pidas reklaamiks. Samuti on lehe impressumis autoreid hoiatatud, et nende kaastöid võidakse toimetada. Pressinõukogu leiab, et toimetusel on õigus otsustada, kus kaasautorite töid avaldada.

Pressinõukogu