Kaebus nr 224
Pressinõukogu otsus 16.12.2008 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Artmusic Kontserdiagentuuri turundusjuhi Ilja Goori kaebust Sirbis 31. oktoobril 2008 ilmunud artikli „Fantastiline algus ja suurepärane lõpp, aga …“ peale ning otsustas, et Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis annab autor lugejatele edasi oma kontserdielamused, kuid muuhulgas nimetab Artmusic Kontserdiagentuuri piletihinda ebaeetiliseks väljapressimiseks.

Ilja Goor kaebas Pressinõukogule, et ei nõustu Sirbi väitega, et Artmusic Kontserdiagentuuri tegevus on ebaeetiline ja hinnapoliitika ebakorrektne. Samuti ei pea Ilja Goor õigeks hindade võrdlust avalik-õigusliku Eesti Kontserdiga. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab agentuuri mainet. 12. novembril saatis agentuur lehele vastulause.

Sirp selgitas Pressinõukogule, et Sirbi puhul on tegu autorite lehega ja autorite seisukohad ei ole võrdsustatavad lehe seisukohtadega. Toimetuse kinnitusel oli antud artiklis tegu autori arvamusega piletihindade kohta. Sirp märkis, et sõna „väljapressimine“ ei kasutatud artiklis karistusõiguslikus tähenduses.

Pressinõukogu otsustas, et Sirp ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna tegu oli arvamuslooga, siis ei saanud see sisaldada kontserdikorraldaja vastuväiteid ning Sirp avaldas kaebaja seisukohad vastulausena 14. novembril.

Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldas ebakohaseid süüdistusi, mida toimetus oleks võinud vältida.

Pressinõukogu