Kaebus nr 226
Pressinõukogu otsus 22.01.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kalev Rebase kaebust Õhtulehes 4. detsembril 2008 ilmunud artikli „Kapoti-Kalev verises kõrtsikakluses“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Kalev Rebasest, kes restoranis sattus kaklusesse selle omanikuga. Artiklis saavad sõna nii restoraniomanik kui ka Kalev Rebane.

Kalev Rebane kaebas Pressinõukogule, et artikliga on temast jäetud Eesti rahvale vale mulje. Kaebaja kinnitusel ei tikkunud ta ise lavale musitseerima, vaid teda kutsuti. Samuti väidab kaebaja, et tema vastulause ei ole lehes ilmunud.

Õhtuleht vastas, et artikkel kajastab objektiivselt juhtunut ja mõlema osapoole seisukohti. 4. detsembril esitas Kalev Rebane Õhtulehele avalduse, milles palus toimetusel artiklit korrigeerida. Õhtuleht leidis, et Kalev Rebase avaldust ei saa käsitleda vastulausena ning kuna artikkel ise ei kahjustanud kaebaja mainet ülemääraselt, ei olnud põhjust uut artiklit avaldada. Kalev Rebase kiri ilmus 8. detsembril Õhtulehes ning 9. detsembril Õhtuleht online´is.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Õhtuleht on artiklis andnud sõna mõlemale osapoolele, samuti avaldas leht Kalev Rebase kirja.

Pressinõukogu