Kaebus nr 233
Pressinõukogu otsus 19.03.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tormis Lepiku kaebust Kanal 2 saates Reporter 10. veebruaril 2009 näidatud uudislõigu „Inimjahiluba Loo metsas: sihikule võeti salakütid“ peale ning otsustas, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Uudise alguses on näidatud internetis levivat ja varem Reporteris näidatud katkendit metssea piinamisest jahimeeste poolt.

Tormis Lepik kaebas Pressinõukogule, et originaalvideost ei ole enam midagi järel ning Kanal 2 on neile sobiva materjali originaalist erinevas kontekstis eetrisse paisanud. Kuna kaebaja on ise videost tuvastatav, siis leiab ta, et eksitusohtlik montaaž oleks pidanud olema varustatud asjakohase märkega ning toimetus oleks pidanud kontrollima oluliste faktide tõesust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et jahimehi üritatakse näidata kogu aeg halvas valguses.

Kanal 2 selgitas Pressinõukogule, et 10. veebruaril avaldatud loo põhirõhk ei olnud suunatud mitte ainult jahimeestega seonduvale, vaid pigem salaküttide tegevusele ja keskkonnaga seotud probleemidele. Loo sissejuhatavas osas anti ülevaade aasta jooksul toimunud taunitavatest tegudest ja jahiõnnetustest ning tõdeti, et selles vallas ei ole asjad korras. Kanal 2 kinnitusel jäi kõlama siiski loo positiivne osa. Toimetuse kinnitusel oli videoklipi kasutamine uudises põhjendatud ja see polnud kontekstiväline. Kanal 2 märkis, et video puhul polnud tegu kontrollimata materjaliga, sest ka kaebaja märgib, et asja on menetlenud keskkonnainspektsioon ning süüdlasele on määratud trahv.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et video näitamine uudise sissejuhatuses on põhjendatud ja ei ole kontekstiväline. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegu kontrollimata materjali avaldamisega.

Pressinõukogu