Kaebus nr 241
Pressinõukogu otsus 06.05.2009 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jüri Toomepuu kaebust Delfis 4. aprillil 2009 ilmunud intervjuu „Toomepuu: eestlastel pole ühegi presidendiga vedanud“ peale ning otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Delfi avaldas 4. aprilli intervjuus Jüri Toomepuu vastused Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldi küsimustele.

Jüri Toomepuu kaebas Pressinõukogule, et ta nõustus Delfi küsimustele vastama tingimusel, et ta saab intervjuu enne avaldamist üle vaadata ja talle jääb õigus otsustada, kas intervjuud tohib redigeeritud kujul avaldada. Jüri Toomepuu kinnitusel nõustus Urmo Soonvald nende tingimustega, kuid lubadusest kinni ei pidanud ja avaldas intervjuu valikuliselt ja kärbitud kujul ilma tema nõusolekuta.

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald kinnitas Pressinõukogule, et lubas Jüri Toomepuule enne avaldamist intervjuud näidata. Urmo Soonvald lisas, et ta toimetas, lühendas ja pealkirjastas intervjuud ning püüdis seda tehes lähtuda heast ajakirjandustavast. Urmo Soonvaldi sõnul polnud tal võimalik intervjuud enne avaldamist Jüri Toomepuule saata. Delfi peatoimetaja ütles, et ta vabandas Jüri Toomepuu ees.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni infoallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda pidada. Pressinõukogu hinnangul ei olnud intervjuu nii päevakajaline, et selle avaldamisega oleks pidanud kiirustama ja allikale antud lubadust rikkuma.

Pressinõukogu