Kaebus nr 243
Pressinõukogu otsus 06.05.2009 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raivo Raja kaebust Kanal 2 saates Reporter 7. aprillil avaldatud loo „Rebased levitavad koertele ja inimestele ohtlikku kärntõbe“ peale ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Kanal 2 loos on juttu ohtlikust nakkushaigusest, mis levib ka inimestele. Saatelõigus antakse sõna ühele loomaomanikule, kes muu hulgas esitas ka süüdistusi loomaarst Raivo Raja kohta.

Raivo Raja kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus esitati valefakte, kasutati temast tehtud fotot kontekstiväliselt ning nimetati teda ebaõiglaselt ja solvavalt tõpratohtriks. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust esitada oma seisukohti ning parandada faktivigu.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saatelõigu eesmärk oli inimeste teavitamine raskest haigusest ning loomaarst Raivo Raja tegevust nimetati saatelõigus vaid seetõttu, et ta oli seotud saates näidatud koera haigusjuhtumiga. Kanal 2 kinnitusel oli tegu näitega sellest, et haigust võidakse pidada ravimatuks, kuigi see tegelikult nii ei ole. Kanal 2 lisas, et loomaarstilt intervjuud ei võetud, kuna loo raskuspunkt oli inimeste teavitamisel. Kanal 2 märkis, et sõna „tõpratohter“ kasutamist ei saa lugeda solvavaks, sest tegu on sünonüümiga.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 5.1., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled ning tõsiste süüdistuste korral pakkuma süüdistatavale kommentaari võimalust samas saates. Kuna Raivo Raja kohta esitati saatelõigus tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud ta ka sõna saama.

Samuti rikkus Kanal 2 eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldas Kanal 2 saatelõigus kontrollimata fakte.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.10, mille järgi tuleb fotode kasutamisel originaalist erinevas kontekstis olla ettevaatlik. Pressinõukogu hinnangul oli Raivo Raja foto kasutamine saatelõigus põhjendamata.

Pressinõukogu