Kaebus nr 252
Pressinõukogu otsus 27.08.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sihtasutuse Viljandi Haigla kaebust ajalehes Sakala 7. mail 2009 ilmunud artikli „Palaviku ja kõrvavaluga pisitüdruk ootas õiget ravi päevade kaupa“ peale ning otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Artiklis on juttu Viljandi lähedal elava pereema vintsutustest eri arstide vahel, et saada kaheaastasele lapsele õige ravi. Artiklis on sõna saanud teiste seas Viljandi haigla kõrvaarst ja kiirabis valves olnud arst.

SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Ülle Lumi kaebas Pressinõukogule, et artiklis on kronoloogiline faktiviga, vale väide diagnoosi saamise kohta ning faktiviga on ka loo pealkirjas. Ülle Lumi hinnangul on artikliga kahjustatud haigla huve, sest see sisaldab kontrollimata fakte ja ebapädevat teavet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei küsinud juhtunule haigla ametlikku kommentaari.

Sakala selgitas Pressinõukogule, et toimetus tugines kronoloogilise fakti puhul ema ütlusele ning ajakirjanik ei näinud põhjust selles kahelda. Ajaleht kinnitas, et oleks vea ilmnemisel kohe vabanduse avaldanud. Teisi kaebaja poolt väidetud vigu toimetus ei tunnista. Toimetuse kinnitusel rääkis ajakirjanik kõigi asjassepuutuvate inimestega.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Kuigi artiklis eksiti ühe kuupäevaga, ei pea Pressinõukogu seda kronoloogilist faktiviga antud artikli seisukohast nii oluliseks, et leht hukka mõista. Pressinõukogu leiab, et leht oleks võinud ema poolt öeldud kuupäevad siiski üle kontrollida.

Samuti oleks võinud loos olla SA Viljandi Haigla ametlik kommentaar kogu tööprotsessi kohta, sest artiklis sõna saanud haigla arstid kirjeldasid igaüks vaid oma töölõiku.

Pressinõukogu