Kaebus nr 254
Pressinõukogu otsus 17.09.2009 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Merck Sharp & Dohme kaebust Äripäevas 29. juunil 2009 ilmunud artikli „Maripuu pressis ravimile soodustuse“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et Maret Maripuu langetas sotsiaalministrina ravimikomisjoni soovitusi eirates ravimifirmale Merck Sharp & Dohme soodsa otsuse. Artiklis on teiste seas sõna saanud ka ravimifirma esindaja.

Merck Sharp & Dohme OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest sõna „pressis“ kasutamine jätab mulje, et sotsiaalminister on ravimi soodustusega ravimite loetellu kandmise käskkirjaga käitunud vastuolus seadusega või kedagi selles protsessis mõjutanud. Kaebaja hinnangul kahjustab see omakorda aga ravimifirma mainet. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot kliiniliste uuringute puudumise ja Haigekassale ravimi poolt tekkiva aastase kulu kohta.

Äripäev vastas, et sõna „pressima“ iseloomustab väga hästi Maret Maripuu käitumist antud juhtumi puhul ning selle sõna kasutamine on toimetuse arvates põhjendatud. Lehe hinnangul ei ole artikli pealkiri süüdistav. Lehe kinnitusel on artiklis sõna saanud kõik osapooled, kuid paraku ei soovinud Merck Sharp & Dohme asju sisuliselt kommenteerida, ei vastanud ühelegi esitatud küsimusele ning saatis e-posti teel vaid ravimikirjelduse ja juhendi. Teistkordsele täpsustavale e-kirjale firma ei vastanud. Leht lisas, et toetus artiklis ekspertide arvamusele.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Artiklis on öeldud, et ravimile pole tehtud kliinilisi uuringuid. Kliiniliste uuringute puudumisele ei ole aga viidanud ükski osapool ning ka Äripäev ise möönab oma vastuses Pressinõukogule, et kliinilised uuringud on tehtud. See faktiviga on Pressinõukogu hinnangul artikli seisukohast olulise tähtsusega.

Sõna „pressima“ kasutamist pealkirjas ei pea Pressinõukogu antud artikli kontekstis ravimifirmat halvustavaks ja seega pole rikutud eetikakoodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti on artiklis antud sõna kaebaja esindajale.

Hoolimata kaebuse esitaja palvest ei arutanud Pressinõukogu kaebust ja artiklit Maret Maripuu seisukohast, sest Maret Maripuu ei ole seda Pressinõukogult taotlenud.

Pressinõukogu