Kaebus nr 256
Pressinõukogu otsus 27.08.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht online ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Telekanal Seitse OÜ kaebust Eesti Päevaleht online´is 14. juulil 2009 ilmunud uudise „Telekanal Seitse võib ringhäälinguloast ilma jääda“ peale ning otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Uudises on viidatud Eesti Autorite Ühingu taotlusele ja maksehäirete registri andmetele. Samuti on märgitud, et Telekanal Seitse juhatuse liige olukorda kommenteerida ei soovinud.

Telekanal Seitse kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas on tegu oletusega ning artikkel sisaldab faktivigu. Kaebaja hinnangul on uudisega tekitatud ettevõttele kahju. Ka ei pea kaebaja teemat nii oluliseks, et avalikkus pidanuks sellest teada saama.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et uudis on kirjutatud tuginedes Eesti Autorite Ühingu taotlusele, milles tehti kultuuriministeeriumile ettepanek telekanali ringhäälinguluba tühistada. Toimetuse kinnitusel ei ole loo pealkiri seega oletuslik, vaid tugineb faktile. Telekanali ja Eesti Autorite Ühingu vahel uudise ilmumise päeval sõlmitud kokkuleppest toimetus teadlik ei olnud. Telekanali esindaja keeldus kommentaaridest.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Leht tugines Eesti Autorite Ühingu infole, mida vastaspool keeldus kommenteerimast. Pressinõukogu pädevuses ei ole uudises esitatud faktide tõesust kontrollida.

Pressinõukogu