Kaebus nr 257
Pressinõukogu otsus 27.08.2009 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Meediaekspress kaebust Õhtulehes 17. juulil 2009 ilmunud artikli „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ja 18. juulil ilmunud artikli „Jüri Pino nädala top“ peale ning otsustas, et leht rikkus artikliga „Jüri Pino nädala top“ head ajakirjandustava.

17. juuli artikkel räägib Õllesummerile ühe Rakvere firma poolt palgatud noortest, kelle tööpäevad olid lehe väitel lubatust pikemad, elamistingimused lubatust kehvemad ning kes jäid ilma ka teenitud palgast. 18. juuli artikli puhul on tegu nädalasündmuste kokkuvõttega, kus peatutakse ka Õllesummeril asetleidnud intsidendil.

Meediaekspress OÜ kaebas Pressinõukogule, et 17. juuli artiklis on esitatud kaebaja mainet kahjustavaid andmeid ning sekkutud seeläbi kaebaja ettevõtlusvabadusse. Kaebaja hinnangul on leht avaldanud moonutatud ja lugejaid eksitavat infot. Kaebaja märgib, et ei saa vastutada Pauluse Meelelahutuse OÜ väidetavata õigusvastase tegevuse eest. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et ei saanud võimalust kommentaariks, kuigi Õllesummeri kohta oli esitatud süüdistusi mõlemas artiklis. Samuti ei avaldanud Õhtuleht peale artiklite ilmumist koostatud pressiteadet.

Õhtuleht vastas, et artiklites käsitatakse Õllesummerit mitte kui kaubamärki, vaid kui üritust, kus leidis aset väidetav rikkumine. Samuti kinnitab leht, et artiklis ei ole viidet, et rikkumisse oleks kaasatud Õllesummeri korraldajad ning 17. juuli artiklis on selge viide, et tegu on eraldiseisva äriühinguga. Jüri Pino artikkel on aga lehe kinnitusel humoorikas lühiülevaade toimunud nädalasündmustest.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus 18. juulil avaldatud artikliga „Jüri Pino nädala top“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu annaks Õllesummer valusaid ärilisi õppetunde.

Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole, sest antud artiklis on Õllesummerit käsitletud kohana, kus juhtunu aset leidis.

Pressinõukogu