Kaebus nr 263
Pressinõukogu otsus 08.10.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ERSP Taasasutava Kogu kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 19. augustil 2009 eetris olnud Aktuaalse Kaamera peale ning otsustas, et Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

19. augusti Aktuaalne Kaamera avaldas uudise ERSP taasasutamise kava kohta. Uudislõik sisaldab erinevate osapoolte ja ekspertide kommentaare.

ERSP Taasasutav Kogu kaebas Pressinõukogule, et uudislõik oli üles ehitatud nii, et televaatajatele tekitati mulje, justkui oleks tegemist hukkamõistmist vääriva ettevõtmisega. Samuti kasutasid uudise autorid kaebaja hinnangul saatelõigus oma isiklikke arvamusi ja oletusi faktide pähe.

Rahvusringhääling vastas, et uudises esitatud kriitilised arvamused ERSP taasasutajate plaanide kohta ei kujuta endast süüdimõistvat otsust. Rahvusringhääling lisas, et saatelõigus on antud erinevate allikate info tasakaalustamiseks sõna ERSP Taasasutava Kogu esindajale Tiit Madissonile.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud 19. augusti Aktuaalses Kaameras head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on uudislõik tasakaalustatud ning sõna on antud nii ERSP Taasasutava Kogu kritiseerijatele kui ka selle loojatele.

Pressinõukogu hinnangul ei ole uudises segamini faktid ja oletused, sest uudis põhineb konkreetsetel allikatel ning uudislõigu autor vahendab vaid allikate sõnu ning ei avalda isiklikku arvamust.

Pressinõukogu