Kaebus nr 266
Pressinõukogu otsus 29.10.2009 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Keskerakonna peasekretäri kaebust Kanal 2 saates Suvereporter 20. augustil 2009 eetris olnud uudislõigu „Taasiseseisvumise ajal hoidis riigikogu esimees hõlma all UZI automaati“ peale ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik teeb ülevaate 20. augustil 2009 Tallinnas toimunud üritustest, mis olid seotud Eesti taasiseseisvumise aastapäevaga.

Keskerakonna peasekretär kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldas valeinfot ja andis Edgar Savisaare tegevusele hinnanguid, mis ei vasta tegelikkusele. Kaebaja kinnitusel lubas küll saate päevatoimetaja avaldada väärinfo tasakaalustamiseks Edgar Savisaare kõnest tsitaadi, kuid seda ei tehtud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatelõigus tõlgendas reporter presidendi kõnet eelarvamuslikult ja vastavalt oma poliitilistele vaadetele või esitatud tellimusele.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saatelõigu autor ei anna Edgar Savisaarele ühtegi hinnangut, vaid viitab poliitikavaatlejate arvamusele, mis puudutavad Vabaduse väljaku avamise reklaamikampaaniat. Kanal 2 märkis, et Keskerakond ei taotlenud vastulauset ning seega pole kohustust selle avaldamise osas rikutud.

Pressinõukogu otsustas, et terve saatelõik pole eelarvamuslik, kuid üks lause selles, milles viidatakse poliitikavaatlejate hinnangule, on arvamuslik ning sellega on eksitud hea ajakirjandustava vastu. Seega on Kanal 2 rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised ja arvamused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud saatelõigu autori väide olema konkreetsete allikate (poliitikavaatlejate) ütlustega kaetud.

Pressinõukogul puudus võimalus langetada otsust vastulause avaldamise osas, sest Kanal 2 ja kaebaja väited on erinevad. Samuti ei tuvastanud Pressinõukogu saatelõigus valeväiteid.

Hoolimata kaebuse esitaja palvest ei arutanud Pressinõukogu kaebust ja saatelõiku president Toomas Hendrik Ilvese seisukohast, sest president ei ole seda Pressinõukogult taotlenud.

Pressinõukogu